Historie

Počátek mé činnosti v oboru je v roce 1996..

...v roce 1996 jsem se poprvé setkal s tepelným čerpadlem. Bylo to díky vrtným pracem a vrtech pro tepelná čerpadla. Toto setkání bylo ještě v době "pravěku tepelných čerpadel" - působil jsem jako společních firmy TALPA - RPF s.r.o. a vrty pro tepelná čerpadla byly jednou z činností, kterou jsem se zabýval.

O dva roky později jsem začal prosazopvat v regionu tepelná čerpadla a začal jsem se plně věnovat tomuto oboru. Tehdy jsme zájemcům na výstavách vysvětlovali, že ta bílá krabice není lednička, ale tepelné čerpadlo, vysvětlovali jsme jak "to" funguje...

...Mému prvnímu zákazníkovi tehdy vycházela předpokládaná návratnost investice nad 20 let. Přesto se pro tuto investici rozhodl a ve velmi krátké době se ukázalo, že jeho rozhodnutí bylo prozíravé a správné. Během pěti let došlo k několika výrazným nárůstům cen a dnes je z něj spokojený uživatel tepelného čerpadla, jehož investice se v osmém roce vrátila a dnes mu tepelné čerpadlo šetří nemalé peníze...

V roce 2003 jsme založili firmu Tepelná čerpadla IVT Ostrava s.r.o., kde jsem byl jednatelem. Firma začala působit na Moravě a postupně jsem získával jméno a zkušenosti s velkými stavbami. Jedna z prvních byla instalace tepelných čerpadel v nově stavěné sportovní hale v Opavě.
Následovala Střední průmyslová škola elektrotechnická v Havířově - ta byla jako pilotní projekt hejtmanství Moravskoslezského kraje.
Další velký projekt následoval velmi rychle - AULA VŠB Ostrava. Tady jsem nastoupil již do rozjetého projektu a nastaly změny v projektu, které se prováděly málem za běhu.
Současně se díky úspěšné instalaci v Aule rozjela práce na projektu nové budovy fakulty elektrotechnické. Zde jsem již byl od počátku projektu a s proděkanem Žídkem a architektem Píškem jsme společně připravovali novou budovu FEI.
To už byl rok 2006-7.

Souběžně s touto činností jsme instalovali další desítky čerpadel do rodinných domů ročně.

...Osobně považuji za velmi důležitý poznatek z praxe to, že každý, kdo si pořídil naše tepelné čerpadlo jako náhradu za původní zdroj tepla mi hned po první topné sezóně potvrdil, že šetří nemalé peníze, a paradoxně k tomu má doma tepleji...

                                                        

Roční náklady
 
20130723_dooffy_banner_ivt_ostrava_016_na_klic.jpg

Tepelná čerpadla OVA s.r.o.

E-mail: info@ivtostrava.cz