O kompresorech

Kompresor – srdce tepelného čerpadla

Kompresor tvoří nejdůležitější část tepelného čerpadla.
Na jeho výkonu závisí ekonomika provozu a je také nejnákladnější součástí tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo s pístovým kompresorem

       Jak funguje klasický kompresor? Píst pohybující se ve válci stlačuje plyn a ten odchází z válce otevřeným výfukovým ventilem - jednoduché. Po dosažení horní polohy se výfukový ventil uzavře a otevře se sací. Stejný princip jako u spalovacích motorů, jen s tím rozdílem, že ventily bývají zabroušené, a že se otvírají a zavírají pouze tlakem plynu.
       Kompresory mají pro dosažení co nejvyšší účinnosti co nejmenší tzv. hluché prostory mezi pístem v horní poloze a válcem. Tyto kompresory pro tepelná čerpadla se v uzavřeném provedení, kdy je motor ve společné nádobě s kompresorem, vyrábí jako jednoválcové, pro vyšší výkony až osmiválcové. Otevřené provedení se odlišuje tím, že pohon je vně a zřizuje ho elektromotor nebo jiný zdroj mechanické energie.
       Tato čerpadla jsou levnější, hlučnější a mají horší topný faktor. Jejich životnost taky není závratná, zřídkakdy vydrží dobu provozu větší než 15 let.

Tepelné čerpadlo s rotačním kompresorem

       Opět neslavný topný faktor tomuto typu levnějších kompresorů příliš nepomáhá v tom, aby se užívalo častěji, jeho životnost je na stejné úrovni jako u předcházejícího typu. Jak tedy pracuje rotační kompresor? Píst tvoří válcové těleso, které se pohybuje po vnitřním obvodu válcové komory. Pohyblivá přepážka odděluje sací a výtlačnou část komory. Tento kompresor má menší účinnost, než pístový.

Tepelné čerpadlo s kompresorem typu SCROLL (spirálový)

       V současnosti nejpoužívanější a nejlepší typ kompresoru. I přes svou vyšší cenu dosahuje nejlepších výsledků v topném faktoru. Použití těchto kompresorů s nízkoteplotními chladivy pak umožňuje řešit tepelná čerpadla odebírající teplo ze země nebo ze vzduchu. Nejlepší kompresory mají dnes v provedení tepelného čerpadla typ země-voda topné faktory kolem 5. Použitá chladiva jsou přitom ekologicky zcela nezávadná, to znamená, že nenarušují ozónovou vrstvu Země.
 
20130723_dooffy_banner_ivt_ostrava_012_moderni_dum.jpg

Tepelná čerpadla OVA s.r.o.

E-mail: info@ivtostrava.cz