O principu

Základními součástmi tepelného čerpadla jsou:

  • kompresor s pohonnou jednotkou - zajišťuje oběh teplonosné látky ve vnitřním okruhu TČ,
  • expanzní ventil - zajišťuje, aby se zkapalněné chladivo o vyšším tlaku převedlo do výparníku a při nižším tlaku vypařilo,
  • výparník - výměník tepla, kde se předává získané teplo z nízkopotenciálního zdroje do chladícího média,
  • kondenzátor - výměník tepla, kde se přijímá získané teplo z chladícího média,
  • filtr,
  • regulační prvky s elektroinstalací,
  • náplně chladiva.

Jak to funguje?

Elektromotor pohání kompresor, ten stlačuje páru - vzniká kapalina a teplo. teplo se předá v sekundárním výměníku do topné soustavy, kapalina dále proudí do expanzního ventilu. Za ním se rozpíná - odpařuje se, vzniká chlad.


Celý cyklus se skládá z několika kroků:

Vypařování: Teplo z okolního prostředí odebírá chladivo kolující v tepelném čerpadle a tím se odpařuje - mění skupenství na plynné.

Komprese: Kompresor stlačí o několik stupňů ohřáté plynné chladivo. Na základě fyzikálního principu komprese (při vyšším tlaku stoupá teplota) jako teplotní výtah "vynese" ono nízkopotenciální teplo na vyšší teplotní hladinu.

Kondenzace: Takto zahřáté chladivo pomocí druhého výměníku předá teplo vodě v topném okruhu, ochladí se a zkondenzuje. Ochlazená voda v topném okruhu pak putuje nazpět k druhému výměníku pro další ohřátí.

Expanze: Průchodem přes expanzní ventil putuje chladivo nazpátek k prvnímu výměníku, kde se opět ohřeje.
 
20130723_dooffy_banner_ivt_ostrava_011_kde_usporit.jpg

Tepelná čerpadla OVA s.r.o.

E-mail: info@ivtostrava.cz