Systém vzduch/voda

Vzduch

Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu a předávající jej do topného okruhu se označují názvem vzduch – voda (vzduch). V klimatických podmínkách ČR, zejména v nižších polohách (do 500 m nadmořské výšky), jsou schopna uspořit asi 55 až 60% nákladů na vytápění. Finance potřebné na pořízení tohoto typu čerpadla jsou zpravidla nižší než u ostatních typů tepelných čerpadel. Proto bývá návratnost investice v některých případech nejkratší (především u větších domů).


Vzduch - voda

U systému vzduch - voda se teplo okolního vzduchu odebírá přímo pomocí chladiva, které koluje ve venkovním výparníku tepelného čerpadla. Venkovní vzduch je ventilátorem proháněn přes výparník tepelného čerpadla (soustava tenkých měděných trubiček s chladícím médiem), kterému odevzdává část svého NP tepla. Mírně zahřáté chladivo je následně kompresorem převedeno na mnohem vyšší teplotní úroveň, která je již využitelná pro vytápění objektu pomocí vody.
 
20130723_dooffy_banner_ivt_ostrava_010_zena_a_zima.jpg

Tepelná čerpadla OVA s.r.o.

E-mail: info@ivtostrava.cz