Tepelná ztráta

Tepelné ztráty staveb

Při stále stoupajících cenách energií není divu, že se často diskutovaným tématem stávají tepelné ztráty staveb a možnosti jejich maximálního omezení.

Kvůli nedostatečné izolaci stavby se v průměru ztratí až 65% tepla. Jak praví lidové rčení: „Topit pánu Bohu do oken.“, se tedy stává realitou!

Místa, kudy teplo z domu uniká nejvíce, se v odborné terminologii nazývají tepelné mosty. Tato místa není právě jednoduché zaizolovat takovým způsobem, aby tepelné ztráty byly co nejmenší.

V jakých místech jsou tedy tepelné ztráty nejvyšší?

okna a dveře – až 30% ztráty
obvodové zdi – až 15% ztráty
střecha – až 10% ztráty
sklepní prostory – až 10% ztráty

Teplo, které dodáváme do místnosti vytápěním má tendenci být pohlcováno těmi částmi budovy, které mají nižší teplotu. Jedná se právě o okna, dveře, podlahy, obvodové zdi či střechu. Aby teplota v objektu neklesala musí být teplo neustále doplňováno. Tepelným ztrátám nelze zcela zamezit, lze je však radikálním způsobem snížit.
 
20130723_dooffy_banner_ivt_ostrava_002_pohoda_zena.jpg

Tepelná čerpadla OVA s.r.o.

E-mail: info@ivtostrava.cz