Teplotní spád

Teplotní spád

Uvádí se jako poměr mezi teplotou vody vstupující do otopné soustavy a teplotou vody vracející se zpět k ohřátí. Podlahové nebo stěnové vytápění mají spád kolem 35°C/30°C, radiátory klasického vytápění 75°C/65°C a velkoplošné radiátory vhodné pro použití s tepelným čerpadlem se navrhují pro teplotní spád kolem 55°C/45°C, čemuž odpovídají výstupní teploty většiny  dnešních tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla IVT se dodávají s kompresory umožňující dosáhnout teplotu topné vody až 65°C. Přičemž platí, že čím je nižší teplota topné vody, tím TČ topí levněji = spotřebuje méně elektřiny.
 
20130723_dooffy_banner_ivt_ostrava_021_penize_dovolena.jpg

Tepelná čerpadla OVA s.r.o.

E-mail: info@ivtostrava.cz