Topný faktor - COP


Topný faktor (COP) je podílem výkonu a příkonu tepelného čerpadla.
Další definicí faktoru může být poměr tepla předaného teplonosné látce a vynaložené práce. TF v podstatě závisí na teplotě nízkopotenciálního zdroje - čím je teplejší zdroj, tím je vyšší účinnost, čili topný faktor.
V praxi se tato hodnota pohybuje od 2 do 7, což jsou pravda extrémní hodnoty. Co tedy např. znamená topný faktor 3? Na 3 kW spotřebované energie (kompresor) získáme 9 kW energie tepelné. Je to tedy poměr mezi topným výkonem a příkonem. Pozor: Při výpočtu topného faktoru se někdy nezapočítává spotřeba oběhových čerpadel (resp. ventilátorů), která jsou nutná pro provoz tepelného čerpadla.
Skutečný topný faktor se pak může od údajů z prospektu výrazně lišit.
 
20130723_dooffy_banner_ivt_ostrava_023_Putin.jpg

Tepelná čerpadla OVA s.r.o.

E-mail: info@ivtostrava.cz