Základní části

Základními součástmi tepelného čerpadla jsou:

• kompresor s pohonnou jednotkou - zajišťuje oběh teplonosné látky ve vnitřním okruhu TČ,
• expanzní ventil - zajišťuje, aby se zkapalněné chladivo o vyšším tlaku převedlo do výparníku a při nižším tlaku vypařilo,
• výparník - výměník tepla, kde se předává získané teplo z nízkopotenciálního zdroje do chladícího média,
• kondenzátor - výměník tepla, kde se přijímá získané teplo z chladícího média,
• filtr,
• regulační prvky s elektroinstalací,
• náplně chladiva
to vše je schováno pod masivní tepelnou a zvukovou izolací 
20111126_dooffy_banner_ivt_ostrava_007_ilustrace_dum.jpg

Tepelná čerpadla OVA s.r.o.

E-mail: info@ivtostrava.cz