2009 - VEC VŠB TU OSTRAVA 24 kW

Reference » ZVLÁŠTNÍ INSTALACE, VELKÉ STAVBY » 2009 - VEC VŠB TU OSTRAVA 24 kW

Po úspěšné instalaci tepelných čerpadel v Aule VŠB  jsme byli vybráni pro instalaci strojovny a měřící stanice na Výzkumném energetickém centru v areálu Technické univerzity Ostrava.
Náplní jeho činnosti je výzkum a vývoj zejména v oblasti spalování a zplyňování tuhých paliv, zejména biomasy, obecně oblast modernizace zařízení, efektivní energetiky a jejích environmentálních vlivů. Další významnou činností je zkoušení kotlů a spalovacích zařízení

Foto 1

Foto 1

Foto 1

Foto 1

Foto 1

Foto 1

Foto 1

Foto 1
[1
20130723_dooffy_banner_ivt_ostrava_008_soused.jpg

Tepelná čerpadla OVA s.r.o.

E-mail: info@ivtostrava.cz