2010 - VYUŽITÍ TEPLA DŮLNÍCH VOD RATÍŠKOVICE 30 kW

Reference » ZVLÁŠTNÍ INSTALACE, VELKÉ STAVBY » 2010 - VYUŽITÍ TEPLA DŮLNÍCH VOD RATÍŠKOVICE 30 kW

Důlní vody jsou přečerpávány z podzemních prostor, jejich teplota je stabilně 12stC. Pomocí tepelného čerpadla je zde ohříváno 4000 litrů teplé vody pro potřeby zaměstnanců strojírenského závodu.
Instalace je více jak rok v provozu.
Investor připravuje další využití..

header_left.jpg

Tepelná čerpadla OVA s.r.o.

E-mail: info@ivtostrava.cz