2011 - ZÁMĚNA ELEKTROKOTLE ZA TČ ZEMĚ/VODA S VRTEM

Reference » RODINNÉ DOMY » REKONSTRUKCE RODINNÝCH DOMŮ » 2011 - ZÁMĚNA ELEKTROKOTLE ZA TČ ZEMĚ/VODA S VRTEM

Majitel RD v řadové zástavbě se rozhodl, že zruší starý elektrokotel a přejde na vytápění tepelným čerpadlem...
Oslovil nás s požadavkem na návrh řešení. Postupně jsme se shodli na tom, že jako nejefektivnější řešení nakonec místo uvažovaného vzduch/voda zvolíme země voda. Důvody pro tuto variantu byly:
 - dispoziční řešení domu
 - hlučnost ventilátorů vzduchových čerpadel
 - maximální energetická úspora

Jako zajímavost bych zde uvedl, že vrt byl umístěn na pozemku před domem, pozemek o velikosti 2 m2 v těsné blízkosti domu. I přes velmi stísněné podmínky byl nakonec 130 m hluboký vrt v průběhu dne úspěšně vyvrtán.

HOTOVÁ ZÁMĚNA

HOTOVÁ ZÁMĚNA
[1
20130723_dooffy_banner_ivt_ostrava_019_specializace.jpg

Tepelná čerpadla OVA s.r.o.

E-mail: info@ivtostrava.cz