2010 - NÁHRADA TUHÝCH PALIV

Reference » RODINNÉ DOMY » REKONSTRUKCE RODINNÝCH DOMŮ » 2010 - NÁHRADA TUHÝCH PALIV

Rodina se rozhodla k zásadní rekonstrukci domu v postupných krocích. Nejprve se stanovilo pořadí jednotlivých kroků:
- výměna oken
- instalace tepelného čerpadla
- postupná rekonstrukce střechy
- zateplení obvodového pláště

Jako první přišla na řadu výměna oken.
Dlouho připravovaná akce se rozběhla v listopadu 2008. Mrzlo až praštělo, zima byla už v plné síle, nicméně dodavatelská firma chtěla dostát svému závazku. Za těchto velmi náročných podmínek proběhl první krok připravované rekonstrukce.
Po roce, kdy se pečlivě připravoval výběr dodavatele, hledaly se reference a vhodné zařízení padla nakonec volba na IVT.
Po těchto dvou krocích se již výrazně projevila úspora provozních nákladů.  Díky minimálním nákladům na provoz s tepelným čerpadlem země/voda se roční náklady domu snížily na třetinu původních plateb.
U těchto rekonstrukcí bývá pravidlem, že majitel je velmi překvapen teplem v domě. Tepelné čerpadlo zajišťuje dodávku tepla do domu v nezbytně potřebné míře, bez výkyvů, průběžně.  Odpadá tedy kolísání teplot a dům má lepší tepelnou pohodu.

POHLED 1

POHLED 1
[1
header_left.jpg

Tepelná čerpadla OVA s.r.o.

E-mail: info@ivtostrava.cz